Kontakt

Telefon: 

+381 (0) 29 121 111
+386 (0)  49 506 010
+386 (0)  49 165 706

E-mail:
[email protected]

Orai i punës:
E hënë - E premte
08:00 - 16:00

Adresa
Street Therande - Rahovec
(R117) Studençan,
23060 Therande
Kosovo