Linja e prodhimit

Procesi i prodhimit i përsëritur në të cilin çdo produkt kalon nëpër të njëjtën sekuencë të operacioneve,  makina dhe pajisjet të tjera e hedhin-jashtë në mënyrë që ai të përdoret.

Linja e prodhimitështë e dedikuar për nevojat e një grupi të vetëm ose të vogël të produkteve dhe (ndryshe nga në prodhim grumbull) procesi nuk duhet të ndalet dhe të riniset për çdo produkt të ri.